HomeTa kontakt

Samtalspriser (moms 24 %):
Nummer som inleds med 0207

Från fasta nätverk: 8,35 cent/samtal + 5,57 cent/min
Från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min

Vårt kontor finns i Stenbruket i Esbo (tidigare Stensviks industriområde), intill goda trafikförbindelser. Besöksadress (och postadress): Bruksmästarvägen 9, 02330 Esbo, tfn 020 7936 700, fax 020 7936 799.


Ta kontakt

Vi svarar så fort vi kan.


Tekniska frågor

Varulogistik | Logistics

Inkommande varor |
Incoming goods:

Ruukinkuja 6, 02330 Espoo

Utgående varor/hämtning |
Outgoing goods/Pick-ups:

Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo