HomeFleet Management

En internationell partner för Fleet Management

Idem Cargofleet erbjuder tillförlitliga tekniska lösningar och ett brett sortiment tjänster inom förvaltning av transportverksamheten som medför bästa möjliga effektivitet, säkerhet och ekonomi. Användarvänliga telematiksystem gör förvaltningen av utrustningen enklare, minskar kostnaderna och höjer kvaliteten på enskilda transporter. Lösningarna är enkla att ta i bruk och tjänsterna kan skräddarsys att passa den befintliga transportutrustningen. Systemet kan anslutas till olika verksamhetssystem, varvid förvaltningen av transportverksamheten förbättras ytterligare.

Genom att ansluta ITMS-släpvagnsutrustningens administrationsverktyg till Cargofleet-tjänsterna optimeras utrustningens effektivitet. Med hjälp av servicen kan du planera underhållet av utrustningen på förhand och minimera den icke-produktiva tiden som går åt till verkstadsbesök.